Bytové domy Tarianne, Bratislava Dúbravka


realizacie

Autori: Ing. arch. Pavol Citovický, Ing.arch. Marek Fillo

Realizácia: 2011-2014

Lokalita: Bratislava Dúbravka